گزارش صندوقدار

You are here:
< Back

برای دریافت گزارش از صندوقدارها بر روی گزارش صندوقدار کلیک کنید.

میتوانید با استفاده از فیلتر تاریخ هر بازه زمانی را که  برای دریافت و پرینت گزارش صندوقدار میخواهید ، فیلتر کنید.

علاوه بر فیلتر تاریخ برای نمایش راحت تر و دسترسی سریع تر به اطلاعات می توانید وضعیت صندوق ( باز ، بسته، منتظر تحویل) را فیلتر کنید.

با کلی بر روی جزییات ، جزییات صندوق مورد نظر در صفحه جداگانه ای نمایش داده میشود.

در این صفحه هم میتوان تاریخ و نوع پرداخت را فیلتر کرد .

در پایین صفحه هم مجوعه ای از پرداخت ها به تفکیک قابل مشاهده است.

علاوه بر این با استفاده از عملیات ها میتوان جزییات بیشتری از تراکنش مورد نظر را مشاهده کرد.