چگونه یک قرارداد جدید تعریف کنیم؟

You are here:
< Back

برای تعریف یک قرارداد جدید از منو اصلی تعاریف اولیه ، قرارداد‌ها را انتخاب کرده و مانند شکل بر روی جدید کلیک کنید.

قراردادجدید

پنجره جدیدی برای دریافت اطلاعات باز می‌شود.قسمت اول عنوان مناسبی برای قرارداد تعریف کنید. در قسمت دوم اگر توضیحاتی درباره قرارداد وجود دارد بنویسید.

قسمت سوم از پنجره کشویی وعده‌هایی که با شرکت یا آژانس از بین اتاق ، اتاق + صبحانه و..توافق کرده اید را انتخاب کنید.

در قسمت چهارم شرکت‌ها و آژانس های که طرف قرارداد هستند را انتخاب کنید.اگر آژانس یا شرکت مورد نظر در لیست نبود باید آن را تعریف کنید.

نرخ قیمت مورد استفاده برای این قرارداد را انتخاب کنید.

اگر در این قرارداد به شرکت یا آژانس تخفیف میدهید از قسمت شماره شش تخفیف را انتخاب کرده و مشخص کنید به کدام سرویس ها تعلق می‌گیرد.

دقت کنید برای هر قرارداد باید مشخص شود چه درصدی از هر سرویس را طرف قرارداد متعهد می‌شود.برای مثال اگر تمام سرویس اقامت را شرکت متعهد می‌شود ، سرویس اقامت را انتخاب کرده و درصد تعهد شرکت را 100 وارد می‌کنید.

برای اضافه کردن سرویس بر روی بعلاوه کلیک کنید .در انتها برای ثبت نهایی قرارداد ،دکمه ثبت آخر صفحه را بزنید.

ثبت قراردادجدید