چگونه صورت حساب مهمانی که ثبت خروج شده‌است را مشاهده کنیم؟

You are here:
< Back

صورت حساب مهمان خارج شده از لیست رزرو ها و رک رزرواسیون قابل مشاهده است.

برای مشاهده از رک رزرواسیون کافیست از بالای صفحه تاریخ مدنظر را انتخاب کنید تا رزروهای خارج شده ( زرد رنگ) نمایش داده شوند. با کلیک بر روی رزرو  موردنظر و انتخاب پرینت صورت حساب ، صورت حساب نهایی مهمان قابل مشاهده است.

1

رک رزرواسیون

2

پرینت صورت حساب مهمان

برای مشاهده از قسمت لیست رزروها کافیست از فیلترهای بالا صفحه تاریخ مورد نظر را انتخاب کرده و نوع رزرو را بر روی خارج شده بگذارید.

رزرو مورد نظر را از لیست پیدا کرده و بر آن کلیک کنید. با انتخاب پرینت صورت حساب مهمان ، صورت حساب نهایی قابل مشاهده است.

1

لیست رزروها

2

مشاهده صورت حساب مهمان