چرا هنگامی که از یک نرخ نامه استفاده می‌کنیم،‌ خطا ( در این بازه قیمت گذاری نشده است) نمایش داده می‌شود؟

You are here:
< Back

هنگامی که با این خطا مواجه می‌شوید ، یعنی در بخش قیمت گذاری برای این نرخ نامه قیمت نفر اضافه را وارد نکرده‌اید.

برای وارد کردن نرخ نفر اضافه از منو تعاریف اولیه نرخ قیمت را انتخاب کنید . سپس بر روی قیمت گذاری کلیک کنید .

نرخ نامه

از بالای صفحه تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید و ژنجره مربوط به نفر اضافه را بازکنید.

برای وارد کردن قیمت بر روی قیمت گذاری بازه ای کلیک کنید .

علاوه بر استفاده از قیمت گذاری بازه ای با کلیک بر روی هر سلول میتوانید قیمت مجزایی برای آن تاریخ اعمال کنید.

قیمت دهی

برای تغییر بازه ای ابتدا تاریخ شروع و پایان را از روی تقویم انتخاب کنید.

قیمت نفر اضافه بزرگسال و خردسال را به ریال وارد کرده و چنانچه در پایان هفته قیمت‌های متفاوتی برای نفر اضافه در نظر گرفته‌اید ، تیک کنار روز مورد نظر را بردارید تا قیمت گذاری نشوند.

سپس ثبت را بزنید تا تغییرات ثبت شوند.

قیمت گذاری بازه ای