نقش ها و مجوزها

You are here:
< Back

برای ایجاد نقش های مورد نیاز هتل در نرم افزار ، از قسمت مدیریت کل ، نقش ها و مجوز هارا انتخاب کنید.

نقش ها و مجوزها

از بالای صفحه بر روی جدید کلیک کنید تا پنجره جدید برایتان باز بشود.

ایجاد نقش جدید

عنوان نقش موردنظر را وارد کرده و توضیحات لازمه را بنویسید . در انتها نقش را ثبت کنید.

در صورت خطا میتوانید نقش را ویرایش و یا حذف کنید.

برای آنکه به نقش مورد نظر مجوزهای مورد نیازش را بدهید.روی آن نقش کلیک کنید تا رنگ آن توسی شود.

از پنجره باز شده در سمت چپ ، میتوانید دسترسی های لازم را به کاربر بدهید.

کافیست تیک جلوی هر بخشی را که میخواهید کاربر به آن دسترسی داشته باشد را بزنید.

مجوزها