لیست مهمانان

You are here:
< Back

گزینه”لیست مهمانان ” را از ستون “گزارشات” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-اگر روی آیکون فیلتر کنار “لیست مهمانان”کلیک نمایید می توانید فیلتر جستجو و ملیت  را برروی لیست اعمال کنید و اطلاعات میهمانان را مشاهده کنید.

2-می توانید مهمان مورد نظر خود را جستجو کنید.

3-می توانید فیلتر ملیت را مشخص کنید.(ایرانی ،خارجی)

4- در صورت نیاز می توانید از لیست مهمانان با توجه به فیلتری که انتخاب نموده اید،خروجی اکسل دریافت کنید.

5-در صورت نیاز می توانید از لیست مهمانان با توجه به فیلتری که انتخاب نموده اید، پرینت  بگیرید.