لیست سفارشتان رستوران

You are here:
< Back

گزینه”لیست سفارشات ” را از ستون “سفارش گیری و صندوق” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-در قسمت بالای فرم با کلیک بر روی آیکون مقابل “لیست سفارشات” ، فیلترها را مشاهده می کنید که  میتوانید متناسب با انتخاب آن ها،لیست سفارشات را مشاهده کنید.

2-سالنی که میخواهید سفارشات مربوط به آن را مشاهده کنید مشخص نمایید.

3-می توانید بازه تاریخی را مشخص کنید و  اطلاعات مربوط به سفارشات همان زمان را مشاهده کنید .(ابتدا فیلتر تاریخ را فعال کنید)

4-میتوانید فقط سفارش های باز، بسته ،پرداخت شده و یا همه ی سفارشات را مشاهده کنید.

5- میتوانید سفارشات آزاد، رزرو، آژانس، شرکتی و یا همه ی سفارشات را مشاهده کنید.