لیست رزروهای صبحانه

You are here:
< Back

گزینه”لیست رزروهای صبحانه ” را از ستون “عملیات روزانه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-در قسمت بالای فرم با کلیک برروی آیکون مقابل “لیست رزروهای صبحانه” ، فیلتر تاریخ را مشاهده می کنید .

2- می توانید تاریخی را مشخص کنید و  اطلاعات مربوط به رزروهای آن تاریخ را مشاهده نمایید، و متوجه شوید چه افرادی در آن تاریخ باید از صبحانه استفاده نمایند .