حق سرویس رستوران

< Back

گزینه ی “حق سرویس” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک حق سرویس جدید، بر روی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش یک حق سرویس، در لیست ، بر روی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف حق سرویس مورد نظر کلیک نمایید.

3-برای حذف یک حق سرویس، در لیست،کافیست بر روی دکمه “حذف”(سطل زباله) در انتهای ردیف حق سرویس مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف حق سرویس شامل قسمت های زیر می باشد:

1-نام حق سرویس را مشخص نمایید.

2-مقدار حق سرویس را به ریال مشخص نمایید ،در صورتی که میخواهید حق سرویس را بصورت درصدی مشخص کنید گزینه “محاسبه درصدی” را فعال کنید و مقدار حق سرویس را به درصد وارد نمایید.

3- مالیات را برای این حق سرویس مشخص نمایید.

در انتها برروی دکمه ثبت کلیک نمایید تا این حق سرویس به لیست اضافه شود.