ثبت ورود

You are here:
< Back

برای ثبت ورود میهمان می توانید از دو روش استفاده کنید:

1-روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “ثبت ورود”کلیک نمایید.

2- ممکن است در زمان رزرو اتاق بخواهید ثبت ورود میهمان را هم انجام دهید، در این صورت بعد از پر کردن اطلاعات مربوط به صفحه رزرو، در ستون سمت راست فرم بر روی دکمه”ثبت رزرو و ورود میهمان”کلیک نمایید.

در هر دو روش بالا فرم ثبت ورود میهمان نمایش داده می شود. در این فرم اطلاعات میهمانان باید وارد شود.

در فرم ثبت ورود پرکردن موارد زیر الزامی می باشد:

1- شماره اتاقی که به مهمان اختصاص داده می شود.

2-علت سفر میهمان (برای اطلاعاتی که به اماکن ارسال می شود الزامی است)

3-ملیت میهمان(حتما باید از داخل لیست انتخاب گردد)

4- کد ملی میهمان(در صورت خارجی بودن میهمان باید شماره پاسپورت به جای کد ملی مشخص گردد)

5-تاریخ تولد میهمان(بهتر است تاریخ تولد را از تقویم کنار فیلد انتخاب کنید)

6- نام، نام خانوادگی ، نام پدر و جنسیت میهمان

7-نسبت میهمان با نفر اصلی(نفر اصلی با ستاره آبی مشخص میگردد که در سمت چپ فرم نمایش داده می شود و قابل تغییر است)

اما پرکردن موارد زیر اختیاری می باشد:

1-شهر مبدا و  شهر مقصد میهمان که در حالت پیش فرض هر دو تهران انتخاب شده است.

2-شماره همراه میهمان که با وارد کردن این شماره پیامک خوش آمد برای مهمان ارسال میشود.

در صورتی که میخواهید اطلاعات میهمان را به طور کاملتر وارد نمایید برروی دکمه” …” کلیک نمایید.

هنگامی که اطلاعات میهمان را وارد کردید برروی دکمه” +” کلیک نمایید تا این میهمان به لیست میهمانان  اتاق اضافه شود.

لیست میهمانان در سمت چپ فرم قابل مشاهده است.  همچنین میهمانان لیست، قابل ویرایش وحذف شدن می باشند.

در انتها هنگامی که اطلاعات تمامی میهمانان اتاق را وارد کردید برروی دکمه “ثبت ” کلیک نمایید.