تمدید رزرو

You are here:
< Back

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “تمدید رزرو”کلیک نمایید.

در فرم تمدید رزرو تاریخ خروج قبلی نمایش داده میشود،  تعداد روز تمدید را مشخص نمایید که این امر به طور خودکار موجب به روز رسانی تاریخ خروج جدید میشود. در اخر نیز برروی دکمه ثبت کلیک نمایید.