تغییر اتاق

You are here:
< Back

برای جابه جایی و یا تغییر اتاق برای یک میهمان  میتوان از دو روش استفاده کرد:

روش اول: برروی رک روی رزرو مورد نظر کلیک نمایید واز منوی کشویی برروی دکمه تغییر اتاق کلیک نمایید.

در فرم تغییر اتاق ، شماره اتاق جدید و تاریخ ورود مهمان را وارد کنید(پیشفرض تاریخ درست می باشد نیاز به تغییر ندارد. در انتها بروی دکمه ثبت کلیک نمایید.

روش دوم: با دراپ رزرو مورد نظر برروی رک و قرار دادن آن روی اتاق جدید،سلول مورد نظری که میخواهید رزرو را در آن قرار دهید به رنگ خاکستری و ستون تاریخی که میهمان وارد شده است به رنگ آبی نمایش داده می شود،اگر امکان قرار دادن اتاق برروی سلولی نداشته باشید آیکون ممنوع  نمایش داده می شود.

نکته : بهتر است این تغییر را از روز اول رزرو انجام دهید.