تعریف نرخ نامه رستوران

You are here:
< Back

گزینه ی “نرخ نامه” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک نرخ نامه جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش یک نرخ نامه ، در لیست ، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف نرخ نامه مورد نظر کلیک نمایید.

3-برای حذف یک نرخ نامه ، در لیست،کافیست برروی دکمه “حذف”(سطل زباله) در انتهای ردیف نرخ نامه مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف نرخ نامه شامل قسمت های زیر می باشد:

1-نام نرخ نامه را مشخص نمایید.

2-اگر توضیحاتی لازم است در قسمت توضیحات بنویسید.

در انتها برروی دکمه ثبت کلیک نمایید تا این نرخ نامه به لیست اضافه شود.