تعریف مینی بار

You are here:
< Back

پس از اینکه دپارتمان مینی بار را از بخش دپارتمان تعریف نمودید و سرویس های مربوط به آن(اقلام موجود در مینی بار) مشخص گردید،گزینه “نوع مینی بار” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک مینی بار جدید ، برروی دکمه “جدید”در سمت راست بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش یک مینی بار، آن را از لیست مینی بارها انتخاب کنید و برروی دکمه “ویرایش” کلیک نمایید.

3-برای حذف یک مینی بار،آن را از لیست مینی بارها انتخاب کنید و برروی دکمه “حذف” کلیک نمایید.

فرم تعریف مینی بار جدید شامل چندین  قسمت می باشد:

1- نوع مینی بار یا همان نام مینی بار را مشخص نمایید.

2- اگر توضیحاتی لازم است در قسمت توضیحات بنویسید.  

3- سپس برای اضافه کردن آیتم های مینی بار بر روی دکمه “+” کلیک نمایید.

سپس  یک سری فیلد جدید به فرم تعریف نوع مینی بار افزوده میشود:

4-دپارتمان مینی بار را انتخاب کنید.

5-سرویس (اقلام موجود در مینی بار)را انتخاب کنید.

6-تعداد سرویس(اقلام) را مشخص نمایید.

7-اگر مینی بار دارای آیتم های دیگری نیز میباشد برروی دکمه”+” کلیک نمایید.

8- اگر میخواهید آیتمی را حذف کنید برای گزینه” × “کلیک نمایید.

در انتها جهت ثبت مینی بار گزینه “ثبت” را کلیک نمایید.