تعریف سرویس

You are here:
< Back

پس از اینکه دپارتمان ها ی هتل مشخص گردید گزینه “سرویس” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1- برای تعریف یک سرویس جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش یک سرویس، در لیست سرویس ها، برروی دکمه “ویرایش“در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.3- برای حذف یک سرویس، در لیست سرویس ها، برروی دکمه “حذف“(سطل زباله) در انتهای ردیف سرویس مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف سرویس جدید،شامل شش قسمت می باشد:

1-عنوان سرویس که همان نام سرویس است را مشخص کنید.

2-اگر توضیحاتی لازم است در قسمت توضیحات بنویسید.

3-قیمت پایه سرویس را مشخص کنید.

4-دپارتمانی که این سرویس را ارائه میدهد انتخاب کنید.

5- مالیات مورد نظر برای این سرویس را انتخاب کنید. (مالیات در بخش تعاریف اولیه، قابل تعریف می باشد)

6-می توانید درصورت نیاز حق سرویس برای این سرویس انتخاب نمایید. (حق سرویس در بخش تعاریف اولیه، قابل تعریف می باشد)

در انتها پس از وارد کردن این موارد دکمه “ثبت” را بزنید تا این سرویس به لیست اضافه شود.