تعریف انواع اتاق

You are here:
< Back

ابتدا باید نوع اتاق هایی که در هتل دارید را در نرم افزار تعریف کنید. سپس شماره اتاق به آن اختصاص بدهید.

برای تعریف نوع اتاق از قسمت تعریف اتاق ، بر روی جدید کلیک کرده و فرم باز شده را پرکنید.

اگر اشتباهی در تعریف اتاق رخ داد میتوانید با استفاده از گزینه ویرایش ، آن را ویرایش کنید.

برای حذف یک نوع اتاق کافیست بر روی سطل زباله کلیک کنید.

انواع اتاق

فرم تعریف اتاق شامل هشت قسمت است که باید آن را پرکنید.

1-عنوان اتاق را مشخص کنید که چه نوع اتاقی( یک تخته ، دوتخته و..) است.

2-کد اتاق را وارد کنید.ظرفیت اصلی اتاق چه تعدادی است.

3-اگر اتاق امکان این را دارد که نفر اضافه در آن باشد تعداد آن را وارد کنید در غیر این صورت صفر وارد کنید.

( این را در نظر بگیرید که هنگامی که صفر وارد میکنید مهمان بیشتر از تعداد اصلی اتاق نمیتوانید ثبت ورود کنید.)

4-نام اختصاری برای اتاق انتخاب کنید . گزارشات با نام اختصاری اتاق نمایش داده می شوند.

5-چنانچه اتاق دارای مینی باری است . ابتدا از قسمت مینی بار ، مینی بار را تعریف کرده و سپس در قسمت مینی بار اتاق آن را انتخاب کنید.

6-امکانات اتاق را از بین لیست انتخاب کنید ( این امکانات بر روی سایت رزرواسیون هتل نمایش داده میشوند)

7-اگر توضیحاتی لازم است در قسمت توضیحات بنویسید.

8-در نهایت از منو آپلود عکس ، عکس اتاق را آپلود کنید تا بر روی سایت رزرواسیون نمایش داده شود.

پس از وارد کردن این موارد ثبت را بزنید تا این نوع اتاق به لیست اضافه شود.

فرم نوع اتاق