تعریف اتاق ها

You are here:
< Back

پس از اینکه انواع اتاق های هتل مشخص گردید، گزینه “تعریف اتاق” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک اتاق جدید بر روی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید .

2- برای ویرایش یک اتاق، در لیست اتاق ها، بر روی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف اتاق مورد نظر کلیک کنید.

3-برای حذف یک اتاق، در لیست اتاق ها، بر روی دکمه “حذف” در انتهای ردیف اتاق مورد نظر کلیک کنید.

فرم تعریف اتاق جدید شامل شش قسمت می باشد:

1– شماره اتاق را مشخص کنید.

2- طبقه اتاق را از لیست انتخاب کنید. (در صورتی که طبقات نمایش داده شده در لیست با هتل شما مطابقت ندارد، به قسمت تنظیمات اولیه سامانه مراجعه کنید)

3- نوع اتاق را مشخص کنید.

4- امکانات موجود در اتاق را انتخاب نمایید.

5- درصورتیکه اتاق کانکت می باشد. گزینه کانکت را فعال میکنید.

-بعد از روشن کردن گزینه کانکت فرم زیر باز میشود.

میتوانید از بین اتاق هایی که  در همان طبقه تا بحال تعریف نموده اید بروی اتاق کیک نمایید و آن را انتخاب نمایید و اینگونه با اتاق جدیدی که در حال تعریف آن هستید کانکت نمایید.

در انتها جهت ثبت اتاق  دکمه ثبت را بزنید.