تخفیف ها

< Back

گزینه “تخفیف” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک تخفیف جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش یک تخفیف، در لیست تخفیف ها، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف تخفیف مورد نظر کلیک نمایید.3-برای حذف یک تخفیف،کافیست برروی دکمه “حذف”(سطل زباله) در انتهای ردیف تخفیف مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف تخفیف شامل 3 قسمت می باشد:

1-عنوان تخفیف یا همان نام تخفیف را مشخص نمایید.

2-برای مشخص کردن مقدار تخفیف، میتوانید مقدار تخفیف را به ریال وارد کنید ویا با فعال سازی گزینه “محاسبه درصدی“، مقدار تخفیف را با درصد مشخص نمایید.

3-توضیحات لازم را در این قسمت وارد نمایید.


در انتها پس از وارد کردن این موارد دکمه “ثبت” را بزنید تا این تخفیف به لیست اضافه شود.