اگر اشباها برای یک مهمان هنگام ثبت ورود درصد تخفیف در نظر بگیریم و چند روز از اقامت مهمان گذشته باشد . چگونه این تخفیف را جبران کنیم؟

You are here:
  • KB Home
  • سوالات متداول
  • رزرواسیون
  • اگر اشباها برای یک مهمان هنگام ثبت ورود درصد تخفیف در نظر بگیریم و چند روز از اقامت مهمان گذشته باشد . چگونه این تخفیف را جبران کنیم؟
< Back

برای آن که تخفیف اشتباه ثبت شده بر روی سیستم جبران شود . بر روی رزرو کلیک کرده و ثبت تراکنش را انتخاب کنید.

تراکنش برای تخفیف

دپارتمان هتل و سرویس اقامت را انتخاب کنید . مبلغ اقامت را برابر میزان تخفیف اشتباه قراردهید و تراکنش ثبت کنید.

تراکنش تخفیف

در این حالت مهمان به اندازه تخفیف بدهکار شده و میتوانید بدون بهم ریختن بالانش مبلغ را دریافت کنید.