اضافه کردن میز به رستوران

You are here:
< Back

گزینه ی “میزهای رستوران” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای انتخاب سالن بر روی دکمه رو به روی انتخاب سالن کلیک نمایید و سالن مورد نظر را انتخاب کنید.

2-برای تعریف یک میز جدید، بر روی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

3-برای ویرایش یک میز، در لیست ، بر روی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف میز مورد نظر کلیک نمایید.

4-برای حذف یک میز، در لیست،کافیست بر روی دکمه “حذف”(سطل زباله) در انتهای ردیف میز مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف میز شامل قسمت های زیر می باشد:

1-شماره میز را مشخص نمایید.

2-سالنی که این میز متعلق به آن است را مشخص نمایید.

3-ظرفیت این میز را مشخص نمایید.

4- اگر میخواهید چند میز  به ترتیب شماره با ظرفیت یکسان در یک سالن را تعریف کنید گزینه تعریف گروهی را فعال کنید و تعداد را مشخص نمایید.(برای مثال اگر شماره میز 100 است و تعداد را3 انتخاب کنید سه میز با شماره های 100-101- 102 در این سالن تعریف میشود)