اضافه کردن غذا به رستوران

You are here:
< Back

گزینه ی “غذا” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک غذای جدید، بر روی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش یک غذا، در لیست ، بر روی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف غذای مورد نظر کلیک نمایید.

3-برای حذف یک غذا، در لیست،کافیست بر روی دکمه “حذف”(سطل زباله) در انتهای غذای مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف غذا شامل قسمت های زیر می باشد:

1-نام غذا را را مشخص نمایید.

2-اگر توضیحی لازم است در قسمت توضیحات بنویسید.

3-کد مربوط به غذا را وارد نمایید

4-گروه غذایی مربوط این غذا را مشخص کنید.

5- وعده های غذایی که این غذا سرو میشود را مشخص کنید.

6- مالیات را مشخص نمایید.

7- قیمت غذا را در هر کدام از نرخ نامه ها مشخص کنید.

8-سالنی که این غذا را سرو میکند و آشپزخانه ای که این غذا را برای این سالن آماده میکند مشخص نمایید.

در انتها بر روی دکمه ثبت در پایین فرم کلیک نمایید تا این غذا به لیست اضافه شود.