آشپزخانه ها

< Back

گزینه ی “آشپزخانه ها” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک آشپزخانه جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش یک آشپزخانه ، در لیست ، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف آشپزخانه مورد نظر کلیک نمایید.

3-برای حذف یک آشپزخانه ، در لیست،کافیست برروی دکمه “حذف”(سطل زباله) در انتهای ردیف آشپزخانه مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف آشپزخانه شامل قسمت های زیر می باشد:

1- اسم آشپزخانه را مشخص نمایید.

2- چاپگر مربوط به آشپزخانه را  که قبلا در قسمت چاپگر ها تعریف نموده اید، مشخص نمایید.

در انتها برروی دکمه ثبت کلیک نمایید تا این آشپزخانه به لیست اضافه شود.