پرینت صورتحساب

صورتحساب میهمان

رای پرینت صورت حساب میهمان در صورتی که میهمان” آزاد” باشد میتوان  به شکل زیر عمل کرد: برروی رک رزرواسیون روی رزرو مورد نظر کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه پرینت صورت حساب مهمان کلیک نمایید. برای پرینت صورت حساب میهمان در صورتی که میهمان “آژانسی و یا شرکتی” باشد نیز میتوان صورت […]

پرینت رزرو قطعی

پرینت رزرو قطعی

پرینت رزرو قطعی شامل اطلاعات رزرو، نوع میهمان،تعداد میهمانان ،مبلغ اقامت و پرداخت های  انجام شده توسط میهمان و.. می باشد. برای پرینت رزرو قطعی مهمان به شکل زیرعمل کنید: برروی رک رزرواسیون روی رزرو مورد نظر(رزروی که در حال حاضر مقیم نیست) کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “پرینت رزرو قطعی” کلیک […]