تغییر نوع میهمان

تغییر نوع میهمان

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “تغییر نوع میهمان“کلیک نمایید. در فرم باز شده ، نوع جدید میهمان (آزاد،آژانسی،شرکتی) را مشخص کنید در صورتیکه میهمان آژانسی و یا شرکتی باشد ، باید  آژانس و یا شرکت طرف قرارداد،و قرارداد مورد نظر را مشخص نمایید. در انتها برروی […]

انتقال تراکنش

انتقال تراکنش

اگر میهمان شرکتی و یا آژانسی باشد و بخواهید تراکنشی را از صورت حساب میهمان به آژانس(شرکت) و یا بلعکس انتقال دهید، به روش ریر باید عمل کنید: برروی رزرو مورد نظر کلیک نمایید تا شکل بالا نمایش داده شود. برروی دکمه انتقال تراکنش که به صورت فلش می باشد، در انتهای ردیف تراکنش مورد […]

تغییر اتاق

تغییر اتاق

برای جابه جایی و یا تغییر اتاق برای یک میهمان  میتوان از دو روش استفاده کرد: روش اول: برروی رک روی رزرو مورد نظر کلیک نمایید واز منوی کشویی برروی دکمه تغییر اتاق کلیک نمایید. در فرم مورد نظر ، شماره اتاق جدید و تاریخ ورود مهمان را وارد کنید(پیشفرض تاریخ درست می باشد نیاز […]

برگشت از خروج

برگشت از خروج

برای برگشت از خروج یک رزرو خارج شده  به روش زیرعمل کنید: برروی رک رزرواسیون روی رزرو خارج شده مورد نظر کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه برگشت از خروج کلیک نمایید.(مانند شکل بالا) *نکته مهم:توجه داشته باشید که امکان برگشت از خروج فقط در همان تاریخی که ثبت خروج انجام شده است […]

ثبت تراکنش(پرداخت به مشتری)

ثبت تراکنش(پرداخت به مشتری)

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی دکمه “ثبت تراکنش”را انتخاب  نمایید. اگر میهمان شرکتی و یا آژانسی باشد هنگام کلیک برروی ثبت تراکنش،دو گزینه  نمایش داده می شود: ۱– ثبت تراکنش برای میهمان(تراکنش ها به حساب میهمان می نشیند) ۲-ثبت تراکنش برای آژانس(تراکنش ها به حساب آژانس می نشیند) […]

ثبت تراکنش(دریافت از مشتری)

ثبت تراکنش(دریافت از مشتری)

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “ثبت تراکنش“کلیک نمایید. اگر میهمان شرکتی و یا آژانسی باشد هنگام کلیک برروی ثبت تراکنش،دو گزینه  نمایش داده می شود: ۱– ثبت تراکنش برای میهمان(هزینه ای که میهمان پرداخت میکند) ۲-ثبت تراکنش برای آژانس(هزینه ای که آژانس پرداخت میکند) هرکدام از […]