شروع وعده غذایی

گزینه”شروع وعده جدید ” را ازستون “عملیات روزانه” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. 1-برای شروع وعده غذایی،  روی وعده غذایی مورد نظر کلیک نمایید، توجه داشته باشید باید تمام حساب ها در تمامی سالن ها در وعده غذایی قبل تسویه شده باشند تا بتوان وعده غذایی جدید را شروع کرد. 2-همچنین میتوانید […]

گروه بندی غذا

گروه بندی غذا

گزینه ی “گروه بندی غذا” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل  بالا نمایش داده شود. ۱-برای تعریف یک گروه غذایی جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید. ۲-برای ویرایش یک گروه غذایی، در لیست ، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف گروه غذایی مورد نظر […]