شمای رک رزرواسیون

رک رزرواسیون هرمینا

گزینه”رک رزرواسیون ” را از ستون “رزرواسیون” در ماژول هتلداری انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. 1-تاریخ شروع ، نشان دهنده شروع تاریخ نمایش رک رزرواسیون می باشد. 2-جهت مشاهده تعداد سلول های رک رزرواسیون بصورت هفته ای، دو هفته ای و یک ماه می توان از دکمه های بالای رک رزرواسیون استفاده […]