قیمت گذاری

قیمت گذاری

برای قیمت گذاری اتاق ها به شکل زیر عمل کنید: گزینه ی “نرخ قیمت“ را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل بالا  نمایش داده شود.سپس روی گزینه قیمت گذاری کلیک نمایید. فرم قیمت گذاری شامل موارد زیر میباشد: 1- برای مشاهد قیمت گذاری اتاق ها در یک بازه زمانی خاص میتوانید […]

نرخ شکست

نرخ شکست

گزینه” نرخ شکست”را در ستون سمت راست”تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. 1-برای تعریف یک نرخ شکست جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید. 2-برای ویرایش یک نرخ شکست ، در لیست نرخ شکست ها، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف نرخ شکست مورد نظر کلیک […]