لیست تراکنش ها

لیست تراکنش ها

گزینه”لیست تراکنش ها ” را ازستون “فاکتور” از بخش هتل داری انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. ۱-اگر روی آیکون فیلتر کنار “لیست تراکنش ها“کلیک نمایید فیلترها مختلف نمایش داده میشوند که میتوانید متناسب با انتخاب آن ها،لیست تراکنش ها را مشاهده کنید. ۲– می توانید شماره رزرو یا اتاق را انتخاب کنید […]

حسابرسی شبانه

حسابرسی شبانه

برنامه هرمینا دارای دو تاریخ می باشد یک تاریخ کاری و دیگری تقویم واقعی می باشد، که درصورت مغایرت این دو تاریخ  در قسمت اعلان ها این مورد اعلام می شود. و سیستم دارای دو تاریخ خواهد بود، که در شکل بالا قابل مشاهده می باشد. گزینه”حسابرسی شبانه ” را ازستون “فاکتور” انتخاب کنید تا […]

گزارش مالی شرکت ها و آژانس ها

گزارش مالی شرکت ها و آژانس ها

گزینه”گزارش مالی شرکت ها و آژانس ها ” را ازستون “فاکتور” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. ۱-اگر روی آیکون فیلتر کنار “گزارش شرکت ها و آژانس ها“کلیک نمایید فیلترها نمایش داده میشوند که میتوانید متناسب با انتخاب آن ها،گزارش مالی شرکت ها و اژانس هارا مشاهده کنید. ۲-می توانید بازه تاریخی را […]