حق سرویس

حق سرویس

گزینه “حق سرویس” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تاشکل بالا نمایش داده شود. 1-برای تعریف  حق سرویس جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید. 2-برای ویرایش  حق سرویس، در لیست حق سرویس ها، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف حق سرویس مورد نظر کلیک نمایید. 3-برای […]

لیست مشتریان

لیست مشتریان

گزینه”لیست مشتریان ” را از ستون “گزارشات” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. ۱- برای تعریف یک مشتری جدید، بر روی دکمه”مشتری جدید ” در بالای فرم کلیک نمایید . ۲- برای ویرایش اطلاعات یک  مشتری، بر روی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف مشتری مورد نظر کلیک نمایید. ۳-برای جستجوی یک مشتری، نام […]