تخفیف ها

تخفیف ها

گزینه “تخفیف ها” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. 1-برای تعریف یک تخفیف جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید. 2-برای ویرایش یک تخفیف، در لیست تخفیف ها، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف تخفیف مورد نظر کلیک نمایید. 3-برای حذف […]

خلاصه عملکردحسابها

خلاصه عملکردحسابها

گزینه”خلاصه عملکردحسابها” را ازستون “گزارشات” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. در فرم باز شده انواع گزارشات را مشاهده می کنید که برای هرکدام از گزارشات بستانکار ،بدهکار و مانده حساب نمایش داده میشود. ۱– اگر روی آیکون فیلتر کنار نام گزارش کلیک نمایید می توانید فیلترهای موجود را مشاهده کنید. ۲– با […]