قراردادها

قراردادها

پس از اینکه شرکت ها و آژانس های طرف قرار داد هتل، سرویس ها، نرخ قیمت ها و تخفیف ها مشخص گردید،گزینه ی ” قرارداد” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. 1-برای تعریف یک قرارداد جدید، برروی دکمه “جدید” در سمت راست پایین فرم کلیک نمایید. […]

گزارش تاسیسات

گزارش تاسیسات

گزینه”‘گزارش تاسیسات ” را ازستون “گزارشات” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. ۱-اگر روی آیکون فیلتر کنار “رخدادها“کلیک نمایید می توانید بازه تاریخی را مشخص نمایید و گزارش را در آن بازه مشاهده کنید. ۲– برای تعریف یک رخداد جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.(جزئیات مربوط به […]