چک لیست ها

چک لیست ها

گزینه ی ” تعریف چک لیست” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل بالا نمایش داده شود. 1-برای تعریف یک چک لیست جدید، برروی دکمه “جدید” در سمت راست بالای فرم کلیک نمایید. 2- برای ویرایش یک چک لیست، آن را از لیست چک لیست انتخاب کنید و برروی دکمه “ویرایش” […]