گزینه رزرو گروهی را از ستون رزرواسیون انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

۱– تاریخ ورود میهمانان را مشخص نمایید.( بهتر است تاریخ ورود را از تقویم کنار فیلد انتخاب کنید)

۲– تاریخ خروج میهمانان را مشخص نمایید.( بهتر است تاریخ خروج را از تقویم کنار فیلد انتخاب کنید)

۳– شهر مبدا و شهر مقصد  میهمانان را مشخص کنید.(فیلد اختیاری)

۴– ملیت میهمانان ،بخش بازار و مبدا ورود را مشخص نمایید.(فیلدهای اختیاری)

۵– میتوانید توضیحاتی را روی این رزرو یادداشت کنید. (فیلدهای اختیاری)

۶– میتوانید مشخصات و اطلاعات تماس فرد رزرو کننده را نیز مشخص کنید. (فیلدهای اختیاری)

رزرو گروهی برای میهمان آزاد:

۱– نوع میهمان را آزاد انتخاب کنید.(در این حالت امکان انتخاب شرکت یا آژانس و قرارداد وجودندارد)

۲– تعداد اتاقهایی که میخواهید از هر نوع رزرو کنید مشخص نمایید.

۳– تعداد میهمانان بزرگسال را مشخص نمایید.

۴– تعداد میهمانان خردسال را مشخص نمایید.

۵– نوع وعده غذایی را مشخص نمایید(اتاق،اتاق صبحانه،هاف برد،فول برد،همه ی سرویس ها)

۶– برای محاسبه قیمت اتاق ،نرخ نامه را مشخص نمایید.

۷- در صورتی که میخواهید قیمت اتاق را به صورت دستی مشخص نمایید، گزینه قیمت را فعال کنید هزینه مربوطه را  به ریال وارد نمایید.

۸– اگر میخواهید برای این رزرو تخفیفی در نظر بگیرید،تخفیف را انتخاب کنید همچنین سرویسی که میخواهید تخفیف برروی آن اعمال شود را نیز مشخص نمایید.

۹-میتوانید برای روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را برای رزرو اعمال کنید.

در انتها بر روی گزینه ثبت رزرو کلیک نمایید.

رزرو گروهی برای میهمان آژانسی یا شرکتی:

۱-نوع میهمان را آژانسی یا شرکتی انتخاب کنید و آژانس و قرارداد را نیز انتخاب کنید.

بقیه موارد مانند ثبت میهمان آزاد که درقسمت قبل توضیح داده شده می باشد.(در نظر داشته باشید که موارد 5 به بعد در مرحله قبل به دلیل انتخاب قرارداد قابل مشخص کردن نیستند)

در انتها بر روی گزینه ثبت رزرو کلیک نمایید.

دانلود کاتالوگ