نرم‌افزار فرانت‌آفیس هرمینا به شما کمک می‌کند که عملیات روزانه خود را بهتر مدیریت کنید و کیفیت سرویس‌دهی به میهمانان را بهبود بخشید. این نرم‌افزار برپایه تجربه ۲۵ ساله در صنعت هتل‌داری، نیازمندی‌ها و تکنولوژی‌های روز و زیرساخت قوی نوشته شده است.