مدیریت قیمت‌ها و ظرفیت هتل در کانال‌های فروش (مانند وب‌سایت آژانس‌های داخلی و خارجی) بسیار دشوار است. همچنین حضور در و اعتماد به تمامی این کانال‌ها غیر ممکن است. با نرم‌افزار مدیریت کانال‌های فروش هرمینا،‌ با اتصال این کانال‌ها به نرم‌افزار مدیریت هتل‌داری خود، تمامی عملیات به صورت خودکار انجام می‌شود.