در هرمینا، همه دور هم جمع شده‌ایم تا راه حلی برای استفاده بهینه از منابع که مهم‌ترین مسئله‌ی هتل‌هاست ارائه دهیم. نرم‌افزارهای هتل‌داری خود دغدغه‌های جدیدی برای مدیران به‌ وجود آورده‌اند. نگه‌داری از داده‌ها و فراهم کردن زیرساخت فنی برای اجرای آن‌ها از مشکلات این نرم‌افزارهاست و کمبود هوش سازمانی در تمامی این نرم‌افزارها احساس می‌شود.

هرمینا به پشتوانه بهترین‌های صنعت توریسم و نرم‌افزار این امکان را برای مدیران فراهم نموده، که با بهینه کردن استفاده از منابع هزینه‌های خود را کاهش دهند. در هر کسب‌وکار،‌ توانایی استفاده از اطلاعات مختلف جهت تصمیم‌گیری آگاهانه مزیت بزرگی محسوب می‌شود و هرمینا به وسیله‌ی هوش‌سازمانی خود(BI) در تحلیل و نمایش این اطلاعات به مدیران کمک می‌کند.