در هرمینا، همه دور هم جمع شدیم تا راه حلی به مهم‌ترین مسله هتل شما ارایه دهیم. استفاده بهینه از منابع. نرم‌افزارهای هتل‌داری خود دغدغه‌های جدیدی را برای مدیران درست کرده‌اند. نگه‌داری از داده‌ها و فراهم کردن زیرساخت فنی برای اجرای آن‌ها خود از مشکلات این نرم‌افزارها هست. حجم زیاد داده‌های تولید شده در یک هتل خود می‌تواند به مدیران برای بهینه کردن عملیات کمک کند و کمبود هوش سازمانی در تمامی این نرم‌افزارها احساس می‌شود.

هرمینا به پشتوانه بهترین‌های صنعت توریسم و نرم‌افزار به عنوان یک نرم‌افزار مدیریت منابع شرکت (ERP) به مدیران کمک می‌کند که با بهینه کردن استفاده از منابع هزینه‌های خود را کاهش دهند. در طول یک بزینس،‌ مدیران با استفاده از داده‌های تولید شده تلاش می کنند که تصمیم آگاهانه‌تری بگیرند. هرمینا به کمک هوش‌سازمانی خود (BI) در تحلیل و نمایش این داده‌ها به مدیران کمک می‌کند.